Kursus:

Sikker adfærd

Byggeplads

Sikkerhedspas til bygge- og anlægsbranchen

Skader opstår ikke af ingenting – der er altid en årsag. Findes årsagen i tide, kan skaden undgås!

Varighed:

4 timer.

Kontakt os:

Ring og hør nærmere på tlf. 8236 3670.

Der er pt. ingen planlagte datoer for Sikker adfærd.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, så vil vi forsøge at hjælpe dig

Bevidsthed og sikker adfærd kommer heller ikke af sig selv, men er ofte resultatet af målrettet og intensivt kulturarbejde.

Det er altid medarbejderne, der er den sidste og afgørende faktor for, om der sker en ulykke eller ikke. Derfor er det vigtigt at medarbejderne har en høj grad af bevidsthed samt aktivt påtager sig sin del af ansvaret for sikkerheden i  virksomheden.

Sikkerhedspasset er et kursusbevis,  der udstedes efter 4 timers kursus, der tilbydes til alle virksomhedens medarbejdere. Fokus er grundlæggende på risikovurdering og bevidsthed, men også på handlemuligheder, relationer, reaktioner, kommunikation og samarbejde.

 Der tages udgangspunkt i konkrete situationer fra hverdagen i branchen for at sikre anvendelighed 

Kurset kan holdes hos jer eller hvor det er mest praktisk for jer.

Kurset kan endvidere tælle som supplerende arbejdsmiljøuddannelse