Holdningsmobilisering og forandring » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Holdningsmobilisering og forandring

Det er lettere at skabe forandring, hvis man kan mobilisere!

Enhver leder med respekt for sig selv har læst bøger om forandringsledelse. Alligevel skuffer langt hovedparten af de forandringstiltag, der sættes i gang. Det koster tid, det koster tillid til ledelsen, og det koster gejst til næste projekt.

For at man kan tale om forandring, der holder, er det nødvendigt, at alle medarbejdere og ledere i organisationen udviser en ny adfærd. At alle tænker på en anden måde. Det kalder vi holdningsmobilisering.

 

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med? 

  • Træning af ledere i mobiliseringsgreb
  • Etablering af fælles forståelse i ledelsen af, hvad der skaber ”tipping point” i den aktuelle kultur
  • Sparring med ledelsen om at finde de rette første-følgere, der skal involveres
  • Sparring og facilitering af ledelsens håndtering af de barrierer der er for, at der kan mobiliseres

Gennem et klart koncept rådgiver vi ledergrupper og nøglepersoner gennem forandringens mange faser. Erfaringsmæssigt kan dette lade sig gøre på blot fem ledelsesmøder.

Vores koncept bygger på mangeårige erfaringer med at samarbejde med kunden om forandring.