CO2 » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

CO2

CO2 – kuldioxid - er en farve- og lugtløs gas som findes naturligt i jordens atmosfære og i menneskers udånding. CO2 er som regel ikke et problem i de koncentrationer, som typisk opstår indendørs, men man måler CO2, fordi det er en god indikator for, om forureningen fra mennesker er for stor i forhold til den tilførte udeluft.

Sammen med CO2 afgiver mennesker en lang række stoffer, som er med til at forurene indeluften. Når luften i for eksempel et mødelokale opleves som tung og indelukket skyldes det altså ikke CO2, men alle de andre stoffer, vi afgiver.

Udendørs er koncentrationen af CO2 ca. 400 ppm. Indendørs har Arbejdstilsynet sat en grænseværdi for CO2-indhold i luften på 0,1%, hvilket i denne sammenhæng svarer til ca. 1000 ppm. Overskrides denne grænse må man kigge på, hvordan luftkvaliteten kan forbedres.

Der opstår let høje CO2-koncentrationer i lokaler, hvor mange personer opholder sig tæt, for eksempel i klasselokaler eller møderum. Høje CO2-koncentrationer optræder tit sammen med forhøjet temperatur som tegn på at luftudskiftningen er utilstrækkelig. Dårlig luftkvalitet og høj temperatur kan medføre gener i form af hovedpine, unormal træthed og koncentrationsbesvær.

Man kan forbedre luftkvaliteten ved hyppig udluftning. Ved aktivt at åbne vinduer og lufte ud kan luften i lokalet blive bedre. Særligt om vinteren skal man dog være opmærksom på at der let opstår kulde- og trækgener, ved åbne vinduer. Den bedste løsning er at sikre en løbende udskiftning af luften i lokalet.