Trivselspolitik og psykisk APV » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Trivselspolitik og psykisk APV

En trivselspolitik skal sikre fælles referencerammer og mål for trivsel i virksomheden. Processen omkring udarbejdelsen er vigtig, for det er her medarbejdere og ledere i fællesskab formulerer deres ønsker og forventninger til hinanden. Dette er basis for at sikre fælles ejerskab, så trivselspolitikken bliver et nærværende arbejdsredskab.

 

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med?

  • vejledning i udarbejdelsen af en trivselspolitik
  • facilitering af en proces, hvor I i fællesskab udformer en politik
  • overblik og udførsel af processen

Hjælp til gennemførelsen af APV?

Vi bidrager med forskellige værktøjer til udførelse af:

  • Interviews
  • Spørgeskema.
  • Elektronisk APV (I-APV)

De fem faser i en APV:

1. Identifikation og kortlægning
2. Beskrivelse og vurdering
3. Inddragelse af sygefravær
4. Prioritering af handleplan
5. Implementering og opfølgning.