Industriventillation & procesventilantion | Vi er eksperter - Læs her
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Industri - og procesventilation

Lige som mennesker producerer maskiner også bedst, når indeklimaet og luften er i orden. Produktionen er derfor afhængig af en god luftkvalitet, og den afhænger blandt andet af temperatur, luftbevægelse og forurening.

Af hensyn til både medarbejdere og maskiner stilles der derfor helt specielle krav til ventilationen.

Specielt ved industrianlæg som f.eks. procesudsugning og rumventilation, maleanlæg, sandblæsning og lignende er der ofte meget specielle krav fra myndighederne om udformning af anlæggene. 

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med?

Vi gennemgår arbejdsprocesserne i jeres virksomhed. På den baggrund giver vi jer blandt andet svar på følgende i henhold til lovgivningen:

  • Har vi det rette ventilationssystem til vores arbejdsprocesser?
  • Virker de opsatte systemer, som de skal?
  • Hvordan kontrollerer vi systemerne?
  • Hvad skal vi være opmærksomme på ved nyindkøb? 

Skal I have etableret ny proces- eller komfortventilation, hjælper vi også med at opstille krav til leverandørerne, så der ved projektering og tilbudsgivning er taget højde for de lovgivningsmæssige krav og regler fra Arbejdstilsynet, miljømyndigheder samt øvrige brand- og bygningsmæssige krav.