Arbejdspladsbrugsanvisninger » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Arbejdspladsbrugsanvisninger

Der skal udarbejdes en lovpligtig arbejdspladsbrugsanvisning (APB) for alle faremærkede produkter der anvendes på virksomheden.

Arbejdspladsbrugsanvisningen skal udarbejdes på baggrund af sikkerhedsdatabladet og ud fra hvordan kemikaliet anvendes. Formålet er, at medarbejderne skal kende risici ved arbejdet, hvordan man undgår at blive påvirket, når man arbejder med farlige produkter.

Vær særlig opmærksom på, at I kun bruger kemikalierne til det, leverandøren har beskrevet i sit materiale, og undersøg om ændringen til den nye mærkning CLP-mærkningen kræver justering i arbejdspladsbrugsanvisningerne.

 

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med?

  • Udarbejdelse af selvstændige arbejdspladsbrugsanvisninger
  • Tillægs APB til sikkerhedsdatabladet
  • Gruppe APB
  • Proces APB

Arbejdspladsbrugsanvisningerne kan udarbejdes i jeres IT-system, i et kemikaliestyringssystem eller på vores templates.