Stinkskabskontrol » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Stinkskabskontrol

Et stinkskab skal være i stand til effektivt at tilbageholde stoffer, så medarbejderne ikke udsættes for sundhedsfare.

 

Hvad består en stinkskabskontrol af?

  • Sporgasmåling - Stinkskabet skal ved en sporgasmåling grundlæggende testes for, om det er i stand til at tilbageholde forureningen tilstrækkeligt effektivt.
  • Måling af lufthastighed og –mængde
  • Røgtest
  • Kantkontrol
  • Kontrol af ventilationsanlæg inkl. flow-vagt
  • Forbedringsforslag

En stinkskabskontrol med sporgasmåling giver et konkret overblik over, hvilke stoffer, der kan anvendes sundhedsmæssigt forsvarligt i stinkskabet. Der udstedes certifikat med klassifikation af stinkskabet som værende egnet/ikke egnet til arbejde med forskellige stoffer.

Ud fra stoffernes grænseværdi bliver det dermed muligt selv at vurdere, om stinkskabet er sikkert at arbejde i.

Arbejdstilsynet stiller krav til rutinemæssig kontrol af stinkskabe, herunder lufthastighedsmålinger og sporgasmåling. Hyppigheden af efterfølgende sporgasmålinger afhænger af, hvilke stoffer, der arbejdes med, og hvor ofte der sker en ændring i brugen af stinkskabet eller en ændring i ventilationsforholdene.

Stinkskabets luftmængder/- hastigheder skal kontrolleres mindst en gang om året.

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med?

Vi tilbyder at kontrollere jeres stinkskabe i henhold til gældende lovgivning.