Arbejdshygiejniske målinger » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Arbejdshygiejniske målinger

Virksomheden kan med en arbejdshygiejnisk måling få foretaget en undersøgelse af luftforureningen i et arbejdslokale eller ved en arbejdsproces. Det kan fx være målinger for støv, gasser eller dampe. Målingerne foretages i lokalet eller ved brug af personbårne målinger.

 

Hvilken effekt har en arbejdshygiejnisk måling?

  • Få kendskab til eksponering af medarbejderne
  • Bestemme spredningen af en eventuel forurening
  • Kontrollere om grænseværdier og lovkrav er overholdt
  • Opspore kilder til gener, skader eller indeklimaproblemer
  • Måle effekten af en eventuel eksisterende udsugning
  • Dokumentere evt. behov for yderligere tiltag
  • Få viden til at prioritere tiltag til forbedringer
  • Forbedre medarbejdernes helbred

 

 

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med?

Vi tilbyder at måle for støv, gasser og dampe generelt i jeres lokaler eller som personbårne målinger. Ud over måling af luftforureningen rådgiver vi også om arbejdspladsindretning, arbejdsprocedure, etablering og brug af ventilation.