Maskingennemgang » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Maskingennemgang

Brugere af maskiner bør regelmæssigt gennemgå deres maskinpark med særlig fokus på sikkerheden. Dette er den eneste måde at sikre, at maskinerne opfylder de aktuelle sikkerhedsmæssige krav og undgå eventuelle defekter eller fejl, der kan opstå ved ombygning eller brug

En gennemgang af virksomhedens maskiner kan være nødvendig af flere grunde:

  • Virksomheden har haft besøg af Arbejdstilsynet, som har påpeget fejl og mangler og evt. udstedt påbud om ændringer af maskinerne.
  • Maskinerne har været i brug i flere år, og er blevet slidt under anvendelsen.
  • Maskinerne er blevet produktionsteknisk, teknologisk eller sikkerhedsmæssigt forældede.
  • Arbejdsgiveren er opmærksom på, at han alene har ansvaret for, at hans maskiner er sikre at anvende. 

ARBEJDSMILJØEksperten tilbyder at gennemgå maskinerne i din virksomhed - eventuelt i samarbejde med sikkerhedsorganisationen og en tekniker. Vores erfaringer viser, at når vi som konsulenter tænker højt undervejs, bliver indlæringen meget mere effektiv.

På denne måde lærer virksomheden maskinsikkerhed i praksis. Med konsulenten som katalysator bliver sikringsløsningerne aftalt i samarbejde mellem brugerne af maskinerne og de teknikere, der skal gennemføre dem.

En besøgsrapport kan ofte anvendes direkte i værkstedet til design af løsningerne.

Dokumentation og brugsanvisning for maskiner

ARBEJDSMILJØEksperten gennemgår dokumentation og brugsanvisninger for maskinerne. Både maskiner, som er produceret af leverandøren, og maskiner, som virksomheden selv har ændret eller foretaget en større ombygning af.

Se mere under CE-mærkning

Udbedring af mangler på maskiner

Hvis gennemgangen af maskinerne har påvist sikkerhedsmæssige mangler i forhold til dokumentation, risikovurdering eller brugsanvisning tilbyder vi i samarbejde med virksomheden, at udarbejde en handlingsplan for udbedring af manglerne.

På den måde bliver virksomheden selv i stand til at opretholde sikkerhedsniveauet, når konsulenten har løst sin opgave og har forladt virksomheden.