Indeklima påvirker sundhed, produktivitet og indlæring - Læs her
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Indeklima og teknik

De fleste danskere opholder sig i gennemsnit 80-90 procent af tiden indendørs. Derfor er det vigtigt for vores sundhed og livskvalitet, at indeklimaet i både vores bolig og på arbejde er godt.

Det handler blandt andet om luft, fugt, varme, lys, røg, støj og alle de partikler og kemiske stoffer, der er i indemiljøet.

Indeklimaet påvirker sundheden, produktiviteten og indlæringsevnen

Vi præsterer bedst, hvis det er en lille smule koldere end det, man kan kalde en neutral oplevelse af temperaturen. For nogle er den "neutrale" temperatur 20 grader, for andre er det 23 grader.

Ser man på faktorer, som kan påvirker præstationsevnen i negativ retning, kan det være afgasning fra byggematerialer og inventar. Desuden er gamle bygninger, dårlig udluftning eller dårlig vedligeholdt klimaanlæg også faktorer, der kan påvirke sundheden negativt og skabe større sygefravær end i vedligeholdte bygninger og godt udluftede lokaler.

Hos ARBEJDSMILJØEksperten arbejder vi med rådgivning af alle aspekter af indeklima og teknik. I undermenuen kan du finde de mere detaljerede beskrivelser af områderne.

Har du spørgsmål, så kontakt en af vores specialister på området:

Henrik Gliese
Henrik Gliese
Partner/direktør
Nis Rasmussen
Nis Peter Rasmussen
Partner/rådgiver
Lene Bildtoft
Lene Bildtoft
Afd. direktør/rådgiver