Støv og partikler i indeklimaet » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Støv og partikler i indeklimaet

Støv og partikler i indeluften fx i boliger, kontorer og skoler kan komme fra mange forskellige kilder. Det kan stamme fra stærkt trafikerede veje, dieselgeneratorer, brændeovne, stearinlys, rygning mm.

I indeklimaet er det primært de ultrafine partikler, der har bevågenhed. Dog kan gammelt støv der skyldes dårlig eller manglende rengøring udgøre et problem, idet støv i luften kan give symptomer som irritation i øjne, næse og luftveje, infektioner i luftvejene, træthed, hovedpine og tørhedsfornemmelse.

Størstedelen af de ultrafine partikler er sod som primært dannes ved forbrændingsprocesser samt udstødningsgasser fra dieselmotorer.

De ultrafine partikler kan findes i højt antal i luften, og anses for at være de mest skadelige, idet de kan passere helt ud i de yderste forgreninger af lungerne og over i blodbanen. Der findes endnu ingen grænseværdier for de ultrafine partikler, men WHO's kræftagentur har vurderet at blandt andet dieseludstødningspartikler er kræftfremkaldende.

ARBEJDSMILJØEksperten har mange års erfaring med måling af ultrafine partikler og tilbyder altid kundetilpassede løsninger.