Personaleledelse og udvikling af et sundt psykisk arbejdsmiljø
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Personaleledelse og udvikling af et sundt psykisk arbejdsmiljø

Et positivt og engageret lederskab stiller store krav til overblik, nærvær samt åben og autentisk kommunikation. For at være en troværdig og effektiv leder, må man kende sig selv, vide hvad man står for, og hvor man vil hen. Man må kende virksomhedens strategiske mål. Hvordan og om disse mål nås handler i vid udstrækning om ledelse og personaletrivsel.

Målgruppe
Ledere med personaleansvar.
Formål, at du:

  • Som leder tager et både smidigt og fast lederskab, med udgangspunkt i dig selv som en tydelig og troværdig leder.
  • Sammen med andre ledere, får lejlighed til refleksion over dit lederskab samt dine ledelsesmål.
  • Får dybere indsigt i og større evne, til åben og anerkendende kommunikation.
  • Har mulighed for, at træne dig i den coachende samtale.
  • Får kendskab til gruppedynamik og metoder, til at påvirke grupper i positiv retning.
  • Med afsæt i egen virksomhed, skaber en udviklingsplan for psykisk arbejdsmiljø.
  • I praksis oplever og afprøver, metoder til højnelse af psykisk arbejdsmiljø.

Metoder
Kurset er opbygget med en vekselvirkning imellem teori, dialog og øvelser.  Kurset lægger op til, at man arbejder med sig selv og med udvikling af sit eget lederskab. De metoder, der anvendes - fx anerkendende kommunikation og coachende værktøjer, lærer man ved træning i kursuslokalet og i egen virksomhed. Vores grundlæggende metode bygger på en ubetinget anerkendende tilgang i kommunikation.

Opbygning
Kurset er opbygget over 6 moduler á to dage, i et forløb på ca. 9 mdr. Kurset kan laves til forskellige gruppestørrelser, fra 4-16 deltagere. Du er velkommen til at ringe og høre nærmere.

For yderligere information kontakt
Projektkoordinator, Pia Hynding Jacobsen, Telefon 8236 3670, mail@ameksperten.dk

Interesseret i dette kursus?
Der er endnu ingen skemalagte kurser, men udfyld denne formular, så vender vi tilbage med info om muligheder og kommende kursusdatoer