Individuelle samtaler » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Individuelle samtaler

Vi tilbyder samtaler med medarbejdere eller ledere, der af en eller anden grund har brug for at bringe mere klarhed ind i arbejdslivet.

Emner for et samtaleforløb
Et samtaleforløb kan tage udgangspunkt i stress, worklife balance, mobning, organisatoriske udfordringer, karriereafklaring, eller problemer på hjemmefronten. Alle med det til fælles, at de gør, at det kan være svært at klare de dagligens udfordringer på sit arbejdet.

Metoder
Vi mange stor erfaring med samtaler og afhængigt af emnet arbejder vi ud fra forkellige metoder.

Hvordan foregår den individuelle samtale?

Vores erfaring er, at dette giver klienten mulighed for at komme til bunds i problematikker og at der samtidig er tid til en dialog om mulige løsninger. Vores klienter oplever det som en stor lettelse, at der er tid nok til samtalen. Samtaler på ca.1,5 time – i stedet for de traditionelle 45 min – har desuden den fordel, at der sjældent er brug for særligt mange samtaler. Som regel aftaler vi et forløb på 3-5 gange, men oftest kan der skæres i antallet af samtaler fordi, der nås så meget pr. gang.

Fortrolighed og eventuelt ledelses involvering
Vi arbejder altid under tavshedspligt, men hvis klienten og psykologen sammen kommer frem til, at det kunne være en fordel at inddrage ledelsen, så gør vi gerne det hvis det viser sig at problemerne bunder i organisatoriske eller ledelsesmæssige forhold.

Tilbagemelding til organisationen, hvis ønskeligt
I større organisationer har vi gode erfaringer med tilbagemeldinger til HR eller den øverste ledelse. Vi kan selvfølgelig ikke sige noget om samtalernes indhold, da dette jo er fortroligt, men det vi kan, er at vise et overblik over antallet af henvendelser fra de enkelte af organisationens afdelinger, og dermed give den øverste ledelse vigtig information i forhold til, om der er afdelinger, som har brug for særlig støtte og opmærksomhed.