Sundhed og Trivsel på 100 dage » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Sundhed og Trivsel på 100 dage

Styrk sundheden på arbejdspladsen med udgangspunkt i den enkelte medarbejdere

Ny dansk forskning viser et fald af korttidssygefraværet med 56 procent, mens produktiviteten stiger med 10 procent, hvis medarbejderne bruger én time om ugen på at træne*.

Sundhed og Trivsel på 100 dage er et strategisk samarbejde mellem ARBEJDSMILJØEksperten og Welfare Denmark. Welfare Denmark har udviklet den unikke sundhedsplatform, som giver mulighed for at forbedre sundheden på arbejdspladsen med udgangspunkt i den enkelte medarbejder.


Hvad er Sundhed og Trivsel på 100 dage?

 • Et koncept med indbygget adfærdsdesign via nudging og løbende tilpasning, opfølgning og evaluering
 • Et koncept med fokus på både medarbejdersundhed og medarbejdertrivsel, med baggrund i individuelt sundhedstjek
 • Et koncept, der skaber transparens og giver gennemsigtige data for både ledere og medarbejdere
 • Et koncept, der tilpasses både organisationen og dens målsætning, samt den enkelte medarbejder
 • Et koncept der skaber en sundhedskultur og et sundhedsfællesskab på arbejdspladsen

Hvordan arbejder man med den digitale platform, Virtuel Træning®

Hvordan ser øvelser og træningsprogram ud på Virtuel Træning® app'en


Hvad er gevinsten ved Sundhed og Trivsel på 100 dage?

 • Lavere sygefravær
 • Forbedring af det psykisk arbejdsmiljø
 • Sundhedskultur implementeres i bund, understøttes digitalt og via data
 • Profillering på Arbejdsmiljøkonferencen 2019
 • Fremtidssikring af organisationen/virksomheden, samt opfyldelse af kravene fra Sundheds- og Ældreministeriet om, at arbejdsgiver skal have fokus på medarbejdersundheden
 • Øget arbejdsglæde, som skaber højere effektivitet og produktivitet
 • Forgangsvirksomhed for digitaliseret sundhed
 • Der arbejdes med bæredygtig forvaltning af nøgleressourcerne, medarbejderne jvf. FN's 17 verdensmål

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sundhed & Trivsel på 100 dage omfatter fire forskellige medarbejderpakker, der giver mulighed for individuelle træningsforløb, som sammensættes efter ønsker og behov. 
Hent materiale her

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formålet med Sundhed og Trivsel på 100 dage

 • Forebygge og nedbringe sygdom hos medarbejdere til et minimum
 •  Sikre at medarbejdere forbliver positive, sunde og aktive i hele arbejdslivet via egen motivation og samskabelse på arbejdspladsen

 Samarbejdspartnere:

 • Syddansk Universitet har været tætte samarbejdspartnere, og har bidraget med ekspertviden samt nyeste forskning på sundhedsområdet
 • Projektet har været under tæt faglig, procesmæssig supervision og vejledning ved professor dr. med. Jørgen Jespersen, SDU - institut for sundhedsfremme
 • Aleris-Hamlet 

 Læs mere om Sundhed og Trivsel på 100 dage