Kursus:

Lovpligtig Instruktion PCB, Bly og Udvendig ASBEST

pcb.jpg

Efteruddannelse af AMO på bygge-anlægsområdet

Kursus for håndværkere og nedbrydere

Varighed:

½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse §9 / fagkursus.

Kurset afholdes i tidsrummet kl. 12.30 - 16.30.

Kontakt os:

Ring og hør nærmere på tlf. 8236 3670.

Pris: Kr. 1250 +moms

Planlagte kursus datoer

By
Dato By
07/11/2017 Eftermiddag

Program:

Undgå at arbejdet bliver stoppet af Arbejdstilsynet

I Bygge- og anlæg kan I som håndværkere ikke undgå at støde på miljøfarlige stoffer. Sørg derfor for at I har de korrekte instruktioner og har styr på alle forholdsregler, når I arbejder i byggeriet.

Arbejde med sanering af asbest-, PCB og blyholdige materialer er særligt farligt arbejde, der kræver særlig instruktion. Det er arbejdsgiverens pligt at sikre, at alle, der arbejder med miljøfarlige stoffer i materialer, har modtaget grundig instruktion og vejledning i, hvordan arbejdet skal udføres.

Kurset sikrer at I har den nødvendige viden til at kunne arbejde sundheds- og lovmæssigt korrekt med miljøfarlige stoffer.

Indhold

ARBEJDSMILJØEksperten tilbyder at give jer viden om stoffernes kemi, helbredseffekter og lovgivning på området.

  • Hvad siger bekendtgørelsen og hvordan tolkes det i praksis.
  • Hvordan ser Arbejdstilsynet på forskellige arbejdssituationer med Asbest, PCB og bly.
  • Hvilket ansvar ligger hos bygherre og entreprenør.

I god dialog med jer, drøfter vi forholdsregler, arbejdsmetoder og værnemidler, så undervisningen bliver relevant i forhold til jeres hverdag på byggepladserne.

Der udleveres kursus bevis efter endt kursusdag.