Kursus:

Lovpligtig Instruktion PCB, Bly og Udvendig ASBEST

pcb.jpg

Efteruddannelse af AMO på bygge-anlægsområdet

Kursus for håndværkere og nedbrydere

Varighed:

½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse §9 / fagkursus.

Kurset afholdes i tidsrummet kl. 12.30 - 16.30.

Kontakt os:

Ring og hør nærmere på tlf. 8236 3670.

Pris: Kr. 1250,- +moms

Der er pt. ingen planlagte datoer for Lovpligtig Instruktion PCB, Bly og Udvendig ASBEST.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, så vil vi forsøge at hjælpe dig

Program:

Undgå at arbejdet bliver stoppet af Arbejdstilsynet

I Bygge- og anlæg kan I som håndværkere ikke undgå at støde på miljøfarlige stoffer. Sørg derfor for at I har de korrekte instruktioner og har styr på alle forholdsregler, når I arbejder i byggeriet.

Arbejde med sanering af asbest-, PCB og blyholdige materialer er særligt farligt arbejde, der kræver særlig instruktion. Det er arbejdsgiverens pligt at sikre, at alle, der arbejder med miljøfarlige stoffer i materialer, har modtaget grundig instruktion og vejledning i, hvordan arbejdet skal udføres.

Kurset sikrer at I har den nødvendige viden til at kunne arbejde sundheds- og lovmæssigt korrekt med miljøfarlige stoffer.

Indhold

ARBEJDSMILJØEksperten tilbyder at give jer viden om stoffernes kemi, helbredseffekter og lovgivning på området.

  • Hvad siger bekendtgørelsen og hvordan tolkes det i praksis.
  • Hvordan ser Arbejdstilsynet på forskellige arbejdssituationer med Asbest, PCB og bly.
  • Hvilket ansvar ligger hos bygherre og entreprenør.

I god dialog med jer, drøfter vi forholdsregler, arbejdsmetoder og værnemidler, så undervisningen bliver relevant i forhold til jeres hverdag på byggepladserne.

Der udleveres kursus bevis efter endt kursusdag.