Lovpligtig Instruktion PCB, Bly og Asbest: Fagkursus og Arbejdsmiljøuddannelse
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Lovpligtig Instruktion PCB, Bly og Udvendig ASBEST

Der er ny bekendtgørelse og skærpet tilsyn fra Arbejdstilsynet.

I bygge- og anlæg kan I som håndværkere ikke undgå at støde på miljøfarlige stoffer.
Sørg derfor for at I har de korrekte instruktioner og har styr på alle forholdsregler, når I arbejder i byggeriet.

Arbejde med sanering af asbest-, PCB og blyholdige materialer er særligt farligt arbejde, der kræver særlig instruktion. Det er arbejdsgiverens pligt at sikre, at alle, der arbejder med miljøfarlige stoffer i materialer, har modtaget grundig instruktion og vejledning i, hvordan arbejdet skal udføres.

Efteruddannelse af AMO på bygge-anlægsområdet
Kursus for håndværkere og nedbrydere.

Varighed
½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse §9 / fagkursus.
Kurset afholdes i tidsrummet kl. 12.30 - 16.00.

Kursusindhold
Kurset giver dig viden om stoffernes kemi, helbredseffekter og lovgivning på området. 

  • Hvad siger bekendtgørelsen og hvordan tolkes det i praksis.
  • Hvordan ser Arbejdstilsynet på forskellige arbejdssituationer med Asbest, PCB og bly.
  • Hvilket ansvar ligger hos bygherre og entreprenør.
  • Helbredseffekter af asbest, PCB og bly
  • Forholdsregler i arbejde og håndtering af de miljøfarlige stoffer
  • Hensigtsmæssige arbejdsmetoder
  • Korrekte værnemidler

I god dialog med jer, drøfter vi forholdsregler, arbejdsmetoder og værnemidler, så undervisningen bliver relevant i forhold til jeres hverdag på byggepladserne og hos ”fru Jensen”.

Kurset sikrer, at I har den nødvendige viden til at kunne arbejde sundheds- og lovmæssigt korrekt med miljøfarlige stoffer.

Der udleveres kursus bevis efter endt kursusdag.

Vi afholder også virksomhedskurser hos jer.

Kontakt os endelig for yderligere informationer
Telefon 8236 3670, mail@ameksperten.dk

2.500,- ekskl. moms
Interesseret i dette kursus?
Der er endnu ingen skemalagte kurser, men udfyld denne formular, så vender vi tilbage med info om muligheder og kommende kursusdatoer