Rådgivning om sygefravær - en systematisk indsats » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Rådgivning om sygefravær - en systematisk indsats

Erfaringer viser, at der er størst succes med indsatser mod sygefravær, hvis både arbejdsmiljømæssige, sundhedsmæssige, psykologiske og sociale aspekter inddrages. Derfor er indsatsen mod sygefravær ofte flerstrenget.

 

En systematisk indsats starter med en afdækning af arbejdsmiljømæssige udfordringer. Resultatet analyseres og i samarbejde med jer, finder vi løsningsforslag, der passer til jeres virksomhed.

I processen arbejdes der også med implementering af indsatsen på lang sigt. Vi lægger vægt på at processen, skal skabe engagement hos både ledere og medarbejdere.

Ledelsestiltag på flere fronter

Der kan være problemstillinger, som kræver en ledelsesmæssig indsats, og der kan være individuelle problemstillinger, som kræver en særlig indsats for den enkelte. I nogle tilfælde kan det være en fordel at fokusere på teamets funktionsniveau og udviklingsmuligheder.

I processen arbejdes der også med implementering af indsatsen på lang sigt. Vi lægger vægt på at processen, skal skabe engagement hos både ledere og medarbejdere. Det er naturligt at inddrage både ledelses- og medarbejderrepræsentanter i processen, samt lægge vægt på kontinuerlig og klar information til alle implicerede.

Fastholdelse af medarbejdere

Rådgivning om sygefravær kan også være i forhold til fastholdelse af en enkelt medarbejder. Herunder individuel tilpasning af arbejdsopgaver og forventningsafstemning mellem medarbejder og ledelse.

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med?  

• Vejledning og redskaber til systematisk forebyggelse og håndtering af fravær
• Hjælp til udarbejdelse af politik
• Træning i fraværssamtaler
• Information om lovgivning på området
• Vejledning omkring afholdelse og indberetning af lovpligtige fraværssamtaler
• Sparring i konkrete situationer