Risikoanalyse
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Risikoanalyse

Det er svært at spå om fremtiden, men ved hjælp af risikoanalyser er det i mange tilfælde muligt at få belyst de steder, hvor der er risiko for en ulykke eller en arbejdsbetinget lidelse. Og på den måde kan man ved at foretage de rette sikkerhedsforanstaltninger reducere risikoen for, at ulykken sker.

Fald og snublen, tunge løft eller risikoen for at blive ramt af en ulykke. Det er blot nogle af de risici, der kan være forbundet med dit arbejde. Og for at undgå, at du kommer til skade, er det vigtigt at få øje på alle risici og vurdere dem, så de kan forebygges.

 

Vi kan hjælpe din virksomhed og minimere risikoen for en ulykke


En risikoanalyse eller risikovurdering handler i bund og grund om at bruge sin fantasi til at forestille sig, hvilke farer, der er ved et bestemt stykke arbejde. Dernæst at holde faren op mod sandsynligheden for, at det kan ske, og til sidst at vurdere, hvad man kan gøre for at forebygge det.

Risikoanalysen giver svar på tre spørgsmål:

  • Hvad kan gå galt?
  • Hvordan kan vi forhindre, at det går galt?
  • Hvordan kan vi reducere konsekvenserne, hvis det alligevel går galt?

Har en medarbejder allerede haft en arbejdsulykke, kan vi hjælpe dig med at lave en ulykkesanalyse.

 

Digitalt værktøj til risikovurdering

Med vores digitale risikovurderingsværktøj, bliver du i stand til selv løbende at vurdere, om der er steder eller situationer i din virksomhed, der potentielt kan udgøre en risiko.

Med værktøjet kan du på baggrund af parametre som sandsynlighed, frekvens og alvorsgrad beregne en konkret risikofaktor.

Værktøjet er baseret på Kinney, G.F., Practical risk analysis for safety management.

Vil du høre mere om risikovurderingsværktøjet, så ring til os på 8236 3670.