Test i forhold til stress management » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Test i forhold til stress management

Test anvendes til at afdække omfanget af stress, hvilke stressorer, der især påvirker og nogle test angiver også retningslinjer for, hvordan man håndterer disse forhold. Men testen skal opfølges af interview, hvor der går i dybden med de stressfremkaldende områder (stressorerne), deres omfang og betydning, samt testpersonens måder at håndtere disse på.

 

Der udarbejdes ofte i den forbindelse en vurdering af, hvor udsat man for stress man er, i hvilke sammenhænge, hvad der har særlig betydning for personen og handlingsplaner, hvor målet er individuelt og på organisationsniveau et udviklingsforløb med det formål at skabe bedre trivsel og mere engageret og effektiv medarbejder/leder.

Alle tests er fortrolige og udføres oftest af psykologer. Der skal altid følges op på disse test gennem en dialog, så testen bruges optimalt, og for at sikre at der ikke sker misfortolkninger af testens resultater.

Med en del af disse test er det muligt at finde ressourcer og udviklingsområder, samt styrker og svagheder i relation til de arbejdsfunktioner personen/personerne indgår i, og der er således skabt et godt udgangspunkt for at udvikle og styrke de enkelte medarbejdere i at bruge sig selv optimalt og videreudvikle de sider, som kan gøre dem endnu bedre.