Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

Ingen er tjent med, at der foregår mobning på arbejdspladsen. Mobning rammer ikke kun den mobbede. Hele arbejdspladsen oplever ofte mere sygefravær og mindre effektivitet, hvis mobning finder sted. Vidner til mobning beretter også om psykiske og fysiske følger af mobningen.

Opleves modstridende krav, stress og frustrationer på arbejdspladsen, skabes der usikkerhed, sårbarhed og negativ adfærd og aggressioner, som kan føre til mobning.

 

Arbejdstilsynet definerer mobning således:

”Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende." 

"De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem”.

 

Det kan være vanskeligt at finde entydige årsager til mobning, men et arbejdsklima med modstridende krav, stress og frustrationer skaber usikkerhed, sårbarhed, negativ adfærd og aggressioner, som kan føre til mobning. Forskning tyder på, at mobning på arbejdspladsen medfører øget risiko for at få en psykisk sygdom.

 

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe dig med?

Sparring, kurser og foredrag omkring mobning, hvor vi:

  • Giver inspiration til forebyggelse af mobning.
  • Arbejder med lederens rolle.
  • Arbejder med medarbejdernes rolle.
  • Giver inspiration til personalepolitik omkring mobning.
  • Hjælper med udredning af årsagssammenhænge og handlemuligheder.
  • Ledersparring og ledersupervision.

Se også vores kursus omkring ”Samarbejde og forebyggelse af mobning” og ”Ledersparring”.