Industrimiljø - styr på miljøgodkendelser mm.

Industrimiljøet involverer miljøgodkendelser, styring af spildevandsudledninger og luftafkast. Styring af lugtgener og optimering af energiforbrug. Det er nødvendigt med et indgående kendskab til produktionens påvirkninger af medarbejdere og omgivelser.

Vi er også gode til:

  • Certificeret til ”Miljømåling - Ekstern støj”, v. Miljøstyrelsens referencelaboratorium
  • Eksterne støjberegninger og simulationer v. SoundPLAN
  • Ansøgninger til miljøgodkendelser (industri, landbrug m.v.)
  • Ventilations- og afkastmålinger
  • Miljøredegørelse
  • Grønne regnskaber
  • OML beregning
  • Affaldsrådgivning
  • Kemikaliestyring