Stresshåndtering » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Stresshåndtering

Er en medarbejder stress-ramt går det ud over arbejdsevnen og livskvalitet. For at hindre at stress bliver så alvorlig, at det medfører sygemelding og måske invaliditet, må der tages hånd om det. Jo før der iværksættes handlinger, jo større chance er der for at minimere skaderne.  

 

Hvordan kan virksomheden håndtere stress?

 • Sæt trivsel på dagsordnen.
 • Anvend åben kommunikation og respekter, at mennesker oplever forskelligt.
 • Giv ledelsesmæssig opbakning til at håndtere stress.
 • Inddrag medarbejderne for at skabe stress reducerende tiltag.
 • Indhent professionel bistand til at styre processen.
 • Tilbyd individuelle stress-samtaler

 

Hvordan kan virksomheden håndtere

en sygemelding?

En medarbejder, der er sygemeldt med stress, vil ofte have været overbelastet gennem længere tid. Noget kan skyldes arbejdsforhold, andet kan være forårsaget af private forhold og egne måder at håndtere livet på.Uanset hvad, så har medarbejderen brug for overblik, ro og aflastning og ikke mindst et godt og trygt samarbejde med arbejdspladsen.

 

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med?

 • Rådgivning om sygefravær
 • Temaoplæg om stress, 2-4 timers varighed
 • Kurset ”Forebyggelse og håndtering af stress” (Modul I + II)
 • At facilitere en proces i teamet/virksomheden med fokus på trivsel og håndtering af stress
 • At kortlægge stressfaktorer i virksomheden, finde ressourcer og gode indsatsområder
 • Trivselsmålinger
 • Hjælp til udarbejdelse af en stresspolitik
 • Individuelle stresssamtaler
 • Lederudvikling / -sparring
 • Personaleledelse og udvikling

Vores konsulenter tilbyder rådgivning og sparring omkring arbejdet med stress, og sammensætter undervisningsdage og kurser tilpasset lige præcis jeres behov.