Kemi og biologi på arbejdspladsen
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Kemi og biologi på arbejdspladsen

Der findes kemikalier i de fleste virksomheder. Det drejer sig om de kendte kemikalier der anvendes i produktionen eller på værkstedet, til lim, maling, rengøringsmidler o.l. som står i skabene og så mange virksomheder ”glemmer” at tælle med i kemikalieregnskabet.

 

Vores erfaring fortæller os, at mange virksomheder synes, det er udfordrende at få tilstrækkelig viden og overblik over kemikalierne. Et grundigt overblik er fundamentet i en systematisk håndtering af kemikalier så virksomheden kan tage ansvar for medarbejder og miljøet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Har du et tilstrækkeligt overordnet overblik over kemien?

 • Har I overblik over de faremærkede kemikalier, der håndteres på virksomheden?
 • Er der lavet risiko- og substitutionsvurdering for disse kemikalier (kan de erstatte af mindre farlige produkter)?
 • Er arbejdsstederne indrettet så kontakten med kemikalier minimeres?
 • Har I opdaterede danske sikkerhedsdatablade (SDS på alle faremærkede kemikalier?
 • Er der tilgængelige arbejdspladsbrugsanvisninger på dansk og evt. andre nødvendige sprog (APB)?
 • Er der lavet kemisk APV?
 • Har I de nødvendige personlige værnemidler (briller, masker, handsker, dragter etc.)?
 • Håndtere i KRAN kemikalier (Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkalden, Nerveskadende)?
 • Opbevares og bortskaffes kemikalier på den korrekte måde?
   

Har du brug for rådgivning om kemi?

 

Kontakt en af vores specialister om kemi:

Nis Rasmussen
Nis Peter Rasmussen
Partner/rådgiver
Lene Bildtoft
Lene Bildtoft
Afd. direktør/rådgiver