Byggepladser – bygherrens ansvar og pligter.
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Bygherrens ansvar og pligter

Som bygherre har man en række forpligtelser i henhold til Arbejdsmiljøloven. Bygherren har det koordinerende ansvar, når der på en byggeplads er mere end én arbejdsgiver. Hvis der samtidigt beskæftiges flere end 10 personer har bygherren også ansvaret for, at der bliver udarbejdet en plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Foregår der særligt farligt arbejde på pladsen, skal der altid udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed uanset antallet af beskæftigede på byggepladsen. Har byggeriet en vis størrelse, skal bygherren også anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet.

Bygherren må gerne bede andre om hjælp til koordineringen m.m., men vær opmærksom på, at du som bygherre altid har det juridiske ansvar. Derfor vil eventuelle påbud og rådgivningspåbud tilfalde bygherren, ligesom bygherren også kan blive erstatningspligtig, hvis der sker en ulykke.

Bygherren skal sikre, at koordinatoren får adgang til alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne udføre koordinatoropgaverne efter denne bekendtgørelse.

 

Vi rådgiver om bygherrens ansvar og pligter
Vores uddannede arbejdsmiljøkoordinatorer rådgiver om bygherrens ansvar og pligter både i projekteringsfasen og byggeperioden, herunder blandt andet: 

  • Udarbejde og ajourføre plan for sikkerhed og sundhed (PSS) samt sikre, at den bliver overholdt
  • Koordinere aktiviteter til at beskytte de ansatte imod sundhedsrisici og forebygge ulykker
  • Afholde sikkerhedsmøder med tilhørende sikkerhedsrunderinger