Tunge løft
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Tunge løft

Hvis tungt løftearbejde er en del af arbejdsdagen for medarbejderne, er der en øget risiko for både akutte skader og langsigtet nedslidning. Foruden selve vægten på det der bliver løftet, er der en lang række forværrende faktorer, der kan betyde, at løftearbejdet bliver endnu mere skadeligt.

Konsekvensen af tungt løftearbejde kan blive smerter og nedsat funktion blandt de ansatte samt øget risiko for sygefravær. Ud over lovmæssige grænser for hvor tungt løftearbejde må være, er der ofte individuelle grænser og hensyn, der bør tages.

Tungt løftearbejde kan i mange tilfælde helt undgås ved ændret planlægning, ændret indretning, øget anvendelse af tekniske hjælpemidler samt implementering af nye arbejdsrutiner. Hvis arbejdet er tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde, således at det i størst muligt omfang undgås at løfte tungt, vil det give en betydelig lettelse for de ansatte, og samtidig - på sigt - oftest betyde, at arbejdet kan udføres hurtigere og mere fleksibelt.

Selvom det til tider kan betyde investering i løftegrej eller ændret indretning, er det en god investering og fremtidssikring i virksomheden.

 

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med?

  • Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet
  • Indretning af arbejdspladser
  • Sparring ved valg af egnet teknisk udstyr
  • Instruktion af de ansatte
  • Implementering af nye vaner