Arbejdsteknik og arbejdsstillinger
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Arbejdsteknik og arbejdsstillinger

Arbejde der bliver udført i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller med valg af uhensigtsmæssig arbejdsteknik vil på kort eller længere sigt kunne resultere i nedslidning af de ansattes skuldre, arme, hænder, ben og ryg. Problemet findes inden for alle brancher. Hvis arbejdet yderligere er belastet af f.eks. tunge løft, eller ensidigt gentaget arbejde forværres tendensen.

 

Årsagerne til problemstillingen skal ofte søges i vanemønstre, som kan være svære at bryde, og i særdeleshed, hvis man ikke er bevidst om dem. Hvis en bestemt arbejdsopgave opleves at gå hurtigere med en bestemt teknik, vil denne teknik ofte blive anvendt, også selv om det ikke er hensigtsmæssigt rent ergonomisk.

Uhensigtsmæssig indretning eller arbejdsgange kan også ofte være en del af forklaringen på, at der arbejdes i belastende arbejdsstillinger.

Hvis problemet bliver synligt, og der tilvejebringes løsninger på det, vil det betyde, at medarbejderne bliver mindre trætte og får færre smerter. Dette vil være en lettelse for den enkelte og også være en fordel for virksomheden, der får mere effektive medarbejdere

10 forebyggende øvelser til kontorkroppen

8 øvelser til chauffører med stillesiddende arbejde

 

Ekspert i arbejdsteknik og arbejdsstillinger

Hos ARBEJDSMILJØEksperten har vi megen viden og erfaring med netop problemstillinger som denne, og vi er derfor i stand til at se objektivt på forholdene og få øje på belastningerne samt hvilke løsningsmuligheder, der synes at være. Opmærksomhed og synliggørelse er den første forudsætning for at kunne komme videre. Desuden kan vi hjælpe med at instruere medarbejderne i mere hensigtsmæssige bevægemønstre.