Forebyg stress ved at styrke trivsel og well-being » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Forebyg stress ved at styrke trivsel og well-being

Ved hjælp af skræddersyede trivsel- og well-beingprogrammer, kan man sikre et bæredygtigt arbejdsliv for alle ansatte i virksomheden. 

ARBEJDSMILJØEkspertens programmer er niveauinddelt på organisatorisk, ledelsesmæssigt, afdelings- og individuelt niveau. Med disse programmer forebygges der stress og belastningsreaktioner og (gen)opbygger menneskeligt og socialt overskud. Vi foretager før- og eftermålinger, så I til hver en tid kan måle effekten af jeres indsats. Programmerne strækker sig typisk over længere perioder, og indeholder både mentale, fysiske og sociale indsatser. Vi differentierer os ved at insistere på ”virkelighedseffekter” og empowerment af organisationen til at bære forandringen videre, når vi er væk igen.

 

Stress og forebyggelse

ARBEJDSMILJØEkspertens konsulenter arbejder specifikt med afhjælpning og forebyggelse af stress. Dette være sig individuelt, i grupper eller som led i et større forebyggende arbejde.

 

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med?

  • Individuelle samtale-forløb
  • Ledertræning
  • Afdelingsseancer og –forløb
  • Relationelle indsatser som stress beskyttende
  • Foredrag om stress og forebyggelse
  • Trivsels- og stresspolitikker

Vi tilbyder en undersøgelse, som kan kortlægge niveauet for stress og well-being og danne afsæt for din, ledergruppens eller afdelingens videre udvikling.