Ekstern støj
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Ekstern støj

Hos ARBEJDSMILJØEksperten kombineres brugen af måleværktøjer med avancerede beregningsprogrammer, og sammenholdes med sund fornuft og en lang erfaring med håndtering af støjforhold blandt andet i industrien.

Støjberegninger og støjkort

Vi anvender oplysninger om støjkilder fra virksomhedens køleanlæg, ventilation, intern og ekstern logistik mv., samt bygnings- og terrænforhold til at udarbejde støjkort og punktberegninger, som giver et detaljeret overblik over virksomheders afgivelse af støj til det eksterne miljø.

Støjdæmpning

Når der er behov for at reducere støjen i omgivelserne benyttes blandt andet en analysemetode - "økonomisk optimeret støjdæmpning". Metoden sikrer, at støjdæmpningen tilrettelægges, så den mest virkningsfulde støjdæmpning udføres først og målet nås for færrest omkostninger.

Omtanke og planlægning

ARBEJDSMILJØEksperten arbejder ud fra en filosofi om at tilføre viden og værdi til kunderne. Målet er optimal støjdæmpning og planlægning for opfyldelse af blandt andet myndighedskrav og bliver det bedre end påkrævet, er det ekstra godt.

For at opnå disse mål i samarbejde med vores kunder, benytter ARBEJDSMILJØEksperten følgende metoder og analyser inden for Industristøj:

  • Ekspertvurdering on-site
  • Støj- og vibrationsmålinger
  • Støjkortlægning
  • Opstilling af handlingsplan for langsigtede og kortsigtede mål
  • Opstilling af kravspecifikationer for nye anlæg
  • Projektering af støjdæmpning
  • Udarbejdelse af tekniske/økonomiske analyser som "økonomisk optimeret støjdæmpning". Analyser kombineres med planlagt vedligehold, udskiftning/ udvidelser og overordnede miljømål.