Beredskabsplaner
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Beredskabsplaner

Slukningsudstyret, førstehjælpskassen og øjenskylleflasker er på plads i langt de fleste virksomheder. Der er også skiltet, så man umiddelbart kan se, hvor udstyret er, når det bliver alvor. Men det er ikke fyldestgørende.

Skal beredskabsplanen være komplet, er det ikke kun en brandsituation, man skal forudse. Også arbejdsulykker, sygdom og tilfælde hvor psykisk førstehjælp bliver aktuelt, kan/bør beskrives i en beredskabsplan. Miljøuheld er også væsentligt at få taget stilling til i en beredskabsplan.

 

Vi tilbyder at hjælpe arbejdsmiljøudvalget med at få styr på indholdet i beredskabsplanen. Vi sikrer, at alt er med, og vi udarbejder oversigter til at hænge på jeres opslagstavler, så alle medarbejdere kan se, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af en ulykke af forskellig slags.