Arbejdsmiljøuddannelse Offshore
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Arbejdsmiljøuddannelse Offshore

Arbejdsmiljøuddannelse i forbindelse med offshore, olie- og gasaktiviteter m.v.

I følge Offshoresikkerhedslovens §47 skal medlemmerne af det organiserede samarbejde om sikkerhed og sundhed have gennemført en arbejdsmiljøuddannelse og så vidt muligt inden 3 måneder efter valget eller udpegningen af de pågældende.

Uddannelsens formål
Uddannelsens formål er at sikre, at sikkerhedsgruppen erhverver sig den fornødne viden om og uddannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, således at den kan opfylde sine pligter i sikkerhedsorganisationen. Sikkerhedsgruppen skal bl.a. undervises i det forebyggende sikkerheds- og sundhedsarbejde på anlæg og i kendskab til reglerne på området, herunder regelsøgning.

Uddannelsens indhold

 • Hvad er arbejdsmiljø?
 • Opgaver og pligter for sikkerhedsgruppen
 • Pligter og ansvar for arbejdsgivere, ledere og medarbejdere
 • Samarbejdet mellem sikkerhedsgrupper og andre aktører
 • Hvad kendetegner et godt, effektivt og systematisk arbejdsmiljø?
 • Arbejdspladsvurdering (APV)
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Aktører på arbejdsmiljøområdet indenfor Offshore
 • Anmeldelse og analyse af arbejdsskader, nærved-ulykker og ulykkesforebyggelse
 • Hvor kan man hente hjælp, information og ny viden?
 • Hvordan kan man påvirke holdninger og udvikle arbejdsmiljøet?
 • Typiske arbejdsmiljøbelastninger fra deltagernes arbejdspladser.

Deltagerne kommer fra offshorebranchen, og er ledere og medarbejdere, der indgår i en sikkerhedsgruppe på havanlæg, herunder ansatte i produktionen, på værksteder, kontorer, catering med mere. Deltagerne kan også være ledere og medarbejdere, der indgår i en sikkerhedsgruppe, og som er antaget til et bestemt stykke arbejde (constractors), eller deltagere, der har særlige forpligtigelser i forbindelse med arbejdsmiljørettede aktiviteter i offshorebranchen.

Undervisningen er rettet mod det praktiske arbejdsmiljøarbejde på offshoreinstallationen og de opgaver og krav, der stilles medlemmer af en sikkerhedsgruppe på faste havanlæg. Der benyttes eksempler og undervisningsmaterialer med tilknytning til branchen. Gennem kurset lægges der vægt på at give deltagerne en forståelse af, at et godt samarbejde mellem parterne på arbejdspladsen er grundlaget for et godt arbejdsmiljøarbejde.

Kurset varer 22 timer og gennemføres som dagkursus over 3 sammenhængende dage. I løbet af uddannelsen skal hver deltager gennemføre en praktisk opgave.

Kontakt os endelig for yderligere informationer
Telefon 8236 3670, mail@ameksperten.dk

 

5.500,- ekskl. moms
inkluderer skriftligt materiale og forplejning.
Startdato Kursus Varighed By Pris
11-11-2024(3 dage) Arbejdsmiljøuddannelse Offshore
3 dage
Esbjerg, 5.500,- ekskl. moms 5.500,- ekskl. moms Tilmeld