Fugtsagkyndig
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Fugtsagkyndig

Bliver en bygning, en renovering eller en ombygning ikke projekteret og udført korrekt, kan der opstå fugtproblemer, som ofte vil give indeklimaproblemer i form af skimmelsvampevækst. Samtidig er der risiko for, at bygningsdelenes levetid nedsættes eller at materialerne nedbrydes. Kontrol og dokumentation af fugtforhold foretages af en fugtsagkyndig.

 

ARBEJDSMILJØEkspertens fugtsagkyndige beskæftiger sig til daglig med fugtskadede bygninger. De kender til problemzonerne i konstruktioner. Fugttekniske fejl kan medføre omfattede skader. Er skaden sket gælder det om at stoppe fugtkilden og minimere skaderne hurtigst muligt. Dette sker ved at foretage en kontrolleret udtørring og efterfølgende registrere og kortlægge eventuelle følgeskader som f.eks. vækst af skimmelsvamp.

Vi undersøger og kortlægger fugtrelaterede skader. Ved fugt i bygninger er det af afgørende betydning, at kilden identificeres. Hermed kan de korrekte årsager udbedres, og den teknisk set bedste og billigste løsning fastlægges.

Vi udfører årsagsbestemmelser således, at skadesafgrænsning samt renoveringsplaner i forbindelse med fugtrelaterede skader optimeres. Såfremt det ønskes, tilbyder vi kortlægning af følgeskader som f.eks. skimmel, råd, svamp mv.

Til fugttekniske undersøgelser anvender vi bl.a. fugt-scanner, kapacitative fugtmålere, modstandsmålere, indstiks målere, måling af RF (Relativ Fugtighed) i luft og materialer, fugtovervågning, samt termografering.

 

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med? 

  • Fugtmålinger samt byggeteknisk gennemgang af bygningskonstruktioner og udtagning af materialeprøver til målinger i laboratorium.
  • Skadesudredning samt konsekvensvurderinger og årsagsbestemmelse af fugtskader.
  • Udarbejdelse af udbedringsplaner i forbindelse med fugtskadede bygninger.
  • Fugtteknisk rådgivning og fugtskadeforebyggelse i henhold til BR10.
  • Indeklimateknisk vurdering samt kortlægning af følgeskade som mikrobiologisk vækst.