Trivselsundersøgelser » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Trivselsundersøgelser

Formålet med en trivselsundersøgelse kan være at videreudvikle virksomheden, at øge den sociale kapital, komme problemer til livs eller andet. Undersøgelsen tilrettelægges ud fra det overordnede formål.

Med trivselsundersøgelsen som udgangspunkt er der gode muligheder for at åbne en konstruktiv dialog, hvor medarbejdere føler sig hørt og taget med på råd, til gavn for den fælles trivsel på arbejdspladsen.

 

Undersøgelsesmetoder inden for trivsel

På en lille arbejdsplads med få medarbejdere afdækkes trivslen ofte via individ- eller gruppeinterviews. På en større arbejdsplads med mange medarbejdere anvendes ofte spørgeskemaer, som er videnskabeligt baseret indenfor psykisk arbejdsmiljø.


At have en ekstern, neutral konsulent til at lede processen giver ofte tryghed og seriøsitet omkring undersøgelsen.

 

Tænk processen godt igennem inden en trivselundersøgelse

For at I får mest muligt ud af en trivselsundersøgelse er det vigtigt at tænke hele processen grundigt igennem, således at

 • formålet for undersøgelsen er tydeligt og kendt af alle
 • rammer for undersøgelsen og for anonymitet er tydelig
 • der er inddragelse af medarbejdere i processen
 • at der kommer tilbagemeldinger til personalet
 • at der iværksættes relevante handlinger
 • at der evalueres

 

Model for en trivselsundersøgelse

 • Indledende rådgivning og forarbejde til undersøgelsen
 • Intromøde for medarbejderne
 • Kortlægning (interviews el. spørgeskema) og resultatanalyse
 • Præsentation af resultater for medarbejderne
 • Udarbejdelse af handleplan, implementering og evaluering

 

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med?

 • Rådgivning i at udføre trivselsundersøgelser
 • Brug af en af vores konsulenter som tovholder på hele processen