Det demensvenlige samfund » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Det demensvenlige samfund

Digital app til demensramte og deres pårørende

OPI LDL partnere 800x101

Beskrivelse af projektet:
OPI-samarbejde skal teste og udvikle en løsning til mennesker med demens, deres pårørende og øvrige netværk. Projektet er adresseret på tværs af demens-, velfærdsteknologi-, ældreområdet samt byplanlægning i de tre kommuner; Haderslev, Billund og Kolding Kommune.

To centrale spørgsmål i projektet:
Hvordan kan vi forebygge, at de nære pårørende til demensramte bliver overbebyrdet i hverdagen? Og hvordan kan vi få den demensramte til at støtte og imødekomme den pårørendes behov for tryghed og aflastning?

Den løsning, som det planlagte test- og udviklingsforløb, er centreret omkring, beror på en konceptidé som: 

  • Tager udgangspunkt i pårørendes behov for støtte og hjælp
  • Hjælper pårørende til at fastholde relationer til omverdenen, der giver livskvalitet
  • Understøtter tidlig indsats overfor pårørende så fysisk og psykisk nedslidning undgås

 

Det samarbejdende netværkskonsortium består af virksomhederne Boblberg (www.boblberg.dk) , Tele Call (www.telecall.dk) og ARBEJDSMILJØEksperten. Virksomhederne bidrager med hver deres kompetencer og knowhow ind i netværkskonsortiet for at opfylde de krav og behov, de faglige ankerpersoner fra Haderslev, Billund og Kolding kommune foreløbigt har identificeret som væsentlige i forhold til udfordringerne ved Det Demensvenlige Samfund.

 

Projektperiode: 2018-2019 (projektet er afsluttet)

Yderligere information om projektet: http://livingdesignlab.dk/4-innovationssamarbejder/demens/

Projektets resultater: http://livingdesignlab.dk/4-innovationssamarbejder/demens/demens-offentliggoerelse-af-resultater/

Beskrivelse af den endelige prototype: Åbn pdf

 

Projektansvarlig hos ARBEJDSMILJØEksperten:
Bent Würsching
Mobil: 2721 3544
Mail: bw@ameksperten.dk