PCB, bly og asbest
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

PCB, bly og asbest

Skadelige stoffer i bygninger og byggematerialer påvirker os på flere niveauer.

Skadelige stoffer kan påvirke indeklimaet i en negativ retning, så bygningen bliver sundhedsskadelig at opholde sig i. Skadelige stoffer kan også udgøre et problem ved håndtering – for eksempel ved nedrivning - og dermed påvirke arbejdsmiljøet for de udførende aktører i en byggeproces. Endeligt kan der være tale om et affaldshåndteringsproblem, når skadelige stoffer forurener ved bortskaffelse og deponering.

Hos ARBEJDSMILJØEksperten, udfører vi screenings- og kortlægningsopgaver, rådgiver om prøvetagningsstrategi samt risikovurdering og håndtering af de konstaterede skadelige stoffer.

Det er ofte en økonomisk fordel at inddrage vores eksperter tidligt i en renoverings- eller nedrivningsopgave, således at man er på forkant med eventuelle forureningskilder. 

 

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med?

 

 • Risikovurdering af bygningsmasse.
 • Udarbejdelse af strategi for prøvetagning.
 • Miljøteknisk undersøgelse af skadelige stoffer i bygninger.
 • Omfangsbestemmelser ved prøvetagning og bygningsundersøgelse.
 • Indeklimatekniske målinger og rådgivning.
 • Udarbejdelse af handlings- og renoveringsplaner.
 • Rådgivning omkring sikkerhedsforanstaltninger og arbejdsmiljø.
 • Rådgivning med håndtering af forurenede konstruktioner.
 • Prøvetagning og analyser i materialer.
 • Screening/kortlægning i renoveringsområder.
 • ARBEJDSMILJØEksperten bistår med vurdering af prøvningsresultaterne i henhold til danske og internationale krav.
 • Koordinering og afrapportering af blodbly prøver.