KRAN vurdering » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

KRAN vurdering

KRAN-stoffer er en betegnelse for de mest skadelige og farlige kemiske stoffer i arbejdsmiljøet. Afhængig af deres skadelige virkninger opdeles KRAN-stoffer i fire kategorier.

 

Hvad er KRAN er forkortelse for?

K = Kræftfremkaldende
R = Reproduktionsskadende (fosterskadende og/eller ødelæggende i dannelsen af funktionsdygtige æg- og sædceller)
A = Allergifremkaldende
N = Neurotoksiske (skader hjernen og nervesystemet)

Nogle stoffer optræder på flere lister, f.eks. organiske opløsningsmidler, som både kan have hjerneskadende effekter hos voksne og fostre (N) samt skadelige effekter på kvinders evne til at få børn (R).

Listerne med KRAN-stoffer bruges som pejlemærke for, hvilke kemiske stoffer man så vidt muligt skal forsøge at undgå og eventuelt tage særlige forbehold overfor. Herunder bruges listerne ved faremærkning af de farlige kemiske stoffer (se afsnit om fareetiket).

Mange af listerne er ikke udtømmende, fordi man endnu ikke har nok viden om kemikaliernes skadelige effekter. Det er et problem, som EU’s store kemikaliereform, REACH, vil prøve at imødegå. Via REACH vil man nemlig forsøge at indhente og formidle mere viden om de skadelige stoffers virkninger (se afsnit om REACH).

 

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med?

Vi hjælper med substitution af KRAN stofferne eller risikovurdering og sikker håndtering af de stoffer, der ikke kan fjernes.