Støjdæmpning | Vi er eksperter i støjreduktion - Læs her
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Lyd- og støjforhold

Støj og vibrationer i industrien er i fokus hos myndigheder, virksomheder og naboer. Det er derfor vigtigt, at der gennemføres støjkortlægninger og analyser, så god planlægning bliver nøgleord i ethvert industrielt projekt. Vi omsætter krav og tal til en målrettet og handlekraftig plan for en virksomhed. 

Tilrettelagt støjdæmpning

ARBEJDSMILJØEksperten har mange års erfaring med støjhåndtering og støjkortlægninger, og vi kan hjælpe med at finde den optimale løsning til støjreduktion, hvad enten det er en simpel støjskærm, støjdæmpning af eksempelvis en ventilator eller udskiftning til en ny støjsvag lavenergiløsning.

Hvis støjkortlægningen viser, at der er behov for at dæmpe mange støjkilder, sikrer vores årelange erfaring, at støjdæmpningen tilrettelægges, så målet opnås med færrest mulige omkostninger. 

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med? 

  • Støj- og vibrationsmålinger, samt støjkortlægning
  • Efterklangsmålinger og luftlydsisolation
  • Trinlyd
  • Støj for tekniske installationer
  • Opstilling af handlingsplan for langsigtede og kortsigtede mål
  • Kortlægning og projektering af vibrations- og støjdæmpning
  • Udarbejdelse af tekniske/økonomiske analyser som "Økonomisk Optimeret Støjdæmpning"
  • Rådgivning om støjdæmpning som tiltag til forbedring af arbejdsmiljø

Her kan du se, hvordan Lene Bildtoft fra vores afdeling i Nordjylland har fundet frem til en rigtig god løsning på nedbringelse af støj i en SFO - i tæt samarbejde med skolens medarbejdere. 

Casper Sorensen
Casper Rose Sørensen
Arbejdsmiljørådgiver, HSE & CSR Specialist, Certificeret til "Miljømåling - Ekstern støj"
Karen Moller Andersen
Karen Møller Andersen
Arbejdsmiljørådgiver, Civilingeniør, Støjmåling