Social kapital » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Social kapital

Social kapital sikrer organisationens fundamentale sammenhængskraft

Social Kapital er et forholdsvis nyt begreb indenfor arbejdsmiljøområdet, og det har vist sig i praksis at være et værdifuldt supplement til andre og mere traditionelle arbejdsmiljø indsatser. En organisations sociale kapital beskriver blandt andet en organisationens sociale sammenhængskraft og afspejler hvordan, kerneopgaven løses i fællesskabet. Jo mere social kapital, jo bedre forudsætninger for trivsel og resultatskabelse.

Arbejdet med at opbygge social kapital tager tid og skal ses som en strategisk indsats, som inddrager såvel top som bund i organisationen, den strategiske ledelse, ledere og medarbejdere. Styrkelse af den sociale kapital er alles ansvar, og i praksis operationaliseres dette gennem fælles indsatser med fokus på tillid, samarbejde og retfærdighed.

På en arbejdsplads med høj social kapital er de sociale relationer præget af tillid, retfærdighed og en god samarbejdsevne. Samarbejdsevne, tillid og retfærdighed berører alle former for relationer på kryds og tværs i en organisation. Styrkelse af den sociale kapital kommer hele organisationen til gode, og indsatserne er med til at skabe en stærk viden om, hvordan arbejdet kan tilrettelægges, så trivsel bliver en positiv sidegevinst.

 

Vi har flere års erfaring i at arbejde med organisationernes sociale kapital gennem vores dialog- og praksisbaserede arbejdsmetoder. Vi tilbyder f.eks.:

  • Kurser i social kapital
  • Workshops
  • Organisatoriske udviklingsforløb

 

Få målt din sociale kapital

Få målt, hvordan den sociale kapital er i virksomheden og i de enkelte afdelinger med NFA’s spørgeskema til trivselsundersøgelser i vores Social Kapital Test. Med resultaterne af testen kan ledelsen eller HR-afdelingen få et overblik over den sociale kapital i virksomheden og også i de enkelte afdelinger.