AMD – årlig arbejdsmiljødrøftelse og årsplan
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

AMD

Årlig arbejdsmiljødrøftelse (AMD) og årsplan

Det er lovpligtigt, at alle virksomheder skal afholde en årlig drøftelse om næste års særlige aktiviteter indenfor arbejdsmiljøarbejdet. Ved drøftelsen skal det også vurderes, om det foregående års mål er nået, og der skal sættes mål for det kommende års arbejde.

På baggrund af den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal der lægges en plan for, hvordan man i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø i virksomheden.

Afhængig af virksomhedens størrelse skal den årlige arbejdsmiljødrøftelse afholdes med medarbejderne eller arbejdsmiljøorganisationen.

Vi gennemfører årsdrøftelsen sammen med jer og på den måde sikrer vi, at virksomheden får taget fat i de væsentligste og mest relevante opgaver.

 

Udover at indkalde til mødet sørger vi for at:

  • Fremsende en liste over de dokumenter, der skal være til rådighed på mødet
  • Medvirke til at afdække eventuelle opgaver, der enten i henhold til gældende regler mangler at blive løst, eller som blot er et ønske fra ledelse eller medarbejdere
  • Udarbejde den lovpligtige årsplan og fremsende den til virksomheden til underskrift og offentliggørelse

Sidstnævnte er centralt, fordi arbejdsgiveren overfor Arbejdstilsynet skriftligt skal kunne dokumentere, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted.

Årsplanen indeholder foruden de opgaver, som virksomheden vil løse det kommende år, også en beskrivelse af om den fornødne viden er til stede samt en kompetenceudviklingsplan.