Lederens arbejdsmiljø og trivsel » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Lederens arbejdsmiljø og trivsel

Når talen falder på det psykiske arbejdsmiljø, vil opmærksomheden ofte primært være på medarbejderne. Men også ledere kan være presset og have behov for ekstern støtte. Lederens velbefindende har betydning for lederen selv, men det er også af stor betydning for organisationen.

En presset leder vil ofte præge arbejdsmiljøet i negativ retning, hvilket har betydning for medarbejdernes trivsel og produktivitet. Organisationer har brug for, at deres ledere har overskud til at være der for deres medarbejdere, når de er pressede.
 

Når ARBEJDSMILJØEksperten inddrages, er det typisk på disse områder: 

  • Krydspres mellem overordnet leder og medarbejdere
  • Samarbejde mellem ledere
  • Håndteringen af at være leder i en politisk styret organisation
  • Ensomhed i etiske dilemmaer og udfordrende situationer
  • Pres fra stor arbejdsmængde
  • Balancen mellem arbejde og fritid

 

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med?

  • At være sparringspartner for lederen, der oplever sig under pres
  • Samtaler/Coaching som et redskab til ledere, der har behov for at finde nye veje i sine lederopgaver
  • Udformning og gennemførelse af leder-APV
  • Temadage for mellemledere om krydspres