Termisk indeklima » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Termisk indeklima

For høj temperatur er en af de typiske gener i kontorbyggeri. Lufttemperaturen er den væsentligste faktor, men overfladernes temperatur har også stor indflydelse, hvis man sidder tæt på en kold vinduesflade eller under et varmt loft. 

Rumtemperaturen bestemmes af varmetilførslen til rummet, varmetabet gennem facader, loft og gulv samt af ventilationen, der både kan tilføre eller fjerne varme. Solpåvirkning og høje temperaturer udenfor vil tilføre varme til bygningen, ligesom belysning, computere og andre kontormaskiner samt personer i lokalerne. Derudover betyder driften af varme- og eventuelt ventilationsanlæg også meget.

Forhøjet temperatur kan give gener i form af hovedpine og koncentrationsbesvær og kan medføre nedsat arbejdseffektivitet. Samtidig har forhøjet temperatur en tendens til at forværre gener, der skyldes andre faktorer i indeklimaet. For eksempel dårlig luftkvalitet.

Høje temperaturer medfører lav luftfugtighed, hvilken kan give tørhedsfornemmelse herunder tørre øjne, udtørrede slimhinder med flere. Ved høj luftfugtighed kan det blandt andet være svært at afgive varme, desuden er der risiko for vækst af skimmelsvamp. 

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med?

  • Indeklimateknisk gennemgang af lokaler og kortlægning af temperaturforhold
  • Rådgivning om afhjælpning af temperaturproblemer