Bæredygtigt byggeri | Vi er eksperter - Læs mere her
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

DGNB - Bæredygtigt byggeri

Skal vi hjælpe jer med de dokumenterende målinger til jeres bæredygtige byggeri?

DGNB-certificeringen er i øjeblikket den mest anvendte certificering inden for bæredygtigt nybyggeri, og det er Green Building Council Denmark (DK-GBC), der står for DGNB-certificeringen i Danmark.

Vi har observeret, at flere bygherrer får behov for dokumentation af de parametre, deres byggeri skal godkendes efter, relativt sent i DGNB-byggeprocessen. Lad os hjælpe jer med at lægge en plan for de nødvendige målinger, så I kan opnå den krævede dokumentation inden for de skarpe tidsfrister, der er fastsat i DGNB-ordningen.

Disse målinger kan omfatte:
• Efterklangsmålinger
• Luftlydisolation
• Trinlyd
• Støj fra tekniske installationer

Derudover kan der også være behov for målinger af:
• Flygtige organiske forbindelser
• Radon
• Kuldioxid

ARBEJDSMILJØEksperten kan assistere jer med forskellige målinger i forbindelse med aflevering af nybyggeri eller omfattende renoveringer.

DGNB er en bæredygtighedscertificering, der fokuserer på bæredygtighed i bygninger og byområder. Systemet bygger på en holistisk tilgang til bæredygtighed baseret på FN's definition, hvor de tre hovedsøjler er social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Kriterierne i DGNB-systemet opdateres løbende i takt med, at branchen får ny viden og praksis. I DGNB-systemet kan nybyggeri og omfattende renoveringer opnå sølv, guld eller platin certificeringer, og der er også mulighed for at opnå tillægsudmærkelser såsom DGNB Hjerte, der fokuserer på trivsel og indeklima, samt DGNB Diamant for anerkendelse af arkitektonisk kvalitet.

Det er vigtigt at bemærke, at DGNB-ordningen vægter miljømæssige, økonomiske og sociale forhold på lige fod, og disse skal dokumenteres i overensstemmelse med kriterierne i DGNB-manualen. Ved nybyggeri skal der f.eks. dokumenteres luftkvalitet inden for de første 28 dage ved hjælp af målinger af forskellige parametre, som er angivet i manualen.

ARBEJDSMILJØEksperten kan bistå jer med forskellige målinger af afgasninger i forbindelse med aflevering af nybyggeri eller omfattende renoveringer. Disse målinger kan omfatte flygtige organiske forbindelser, radon og kuldioxid. 

DGNB – Certificeringstyper

Nye bygninger og omfattende renoveringer:
DGNB for bygninger og omfattende renoveringer består af en samling kriterier, der tilsammen benyttes til at evaluere byggeriet. Kriterierne er inddelt i fem hovedtemaer: Proceskvalitet, Miljømæssig Kvalitet, Økonomisk Kvalitet, Sociokulturel og Funktionel kvalitet og Teknisk Kvalitet.

Bygninger i drift:
DGNB for bygninger i drift benyttes til certificering af eksisterende bygninger – både individuelle bygninger samt hele porteføljer, uanset deres anvendelsestype. Der benyttes kriterier tilhørende DGNB Drift 2023.

Byområder:
DGNB for byområder bruges til at certificere byområder på mindst to hektar, med en boligandel mellem 10% og 90%, hvor alle byområdets lods- og bygningsejere har godkendt certificeringen.

Villa:
DGNB Villa-certificeringen udgør en separat del af DGNB-familien og fokuserer på certificering af bæredygtighedstiltag for nybyggede enfamiliehuse, flerfamiliehuse, mindre klyngeboligprojekter og fritidshuse på maksimalt 6 enheder hver især max 250 m2/samlet maksimalt 1500 m2.

Rum:
DGNB Rum er et framework til at arbejde med mere bæredygtig renovering og indretning. I første omgang inkluderer DGNB Rum kontortypologien, men der tilføjes løbende flere typologier som f.eks. bolig, hotel mv.
DGNB Rum er i pilotfase.

Kontakt os endelig for yderligere informationer
Telefon 8236 3670, mail@ameksperten.dk