Quentic – Lovpraksis
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Quentic | Lovpraksis

Få ét samlet digitalt overblik over gældende arbejdsmiljø­lovgivning for jeres virksomhed.

I dag skal danske virksomheder ikke blot overholde gældende lovgivning, bekendtgørelser og standarder inden for arbejdsmiljølovgivningen. Det forventes, at virksomheder skaber overblik og løbende opdaterer sin lovliste, så de hele tiden er på forkant med udviklingen. Desværre mangler mange virksomheder overblik over gældende lovgivning eller undlader at arbejde systematisk med arbejdsmiljøet. Dermed bliver virksomheders mangelfulde lovpraksis ressourcekrævende og skaber dårlige arbejdsbetingelser for de HSEQ ansvarlige, de ansatte og ledelsen. Resultatet er ofte dyre fejl og lovbrud.

Genkender I følgende udfordringer i den daglige drift?

  1. Man mister overblikket. Krav til arbejdsmiljø og gældende lovgivning ændrer sig hele tiden. Dét der var lov i går, er ændret i dag. Og dét vi må i dag, må vi ikke nødvendigvis i morgen. Derfor er det forventeligt at miste overblikket, hvis man ikke skaber en struktur og praksis, der modvirker dette. Som konsekvens mister man overblikket og får sværere ved at træffe gode og hurtige beslutninger.

  2. Man føler sig usikker. Når man mister overblikket, kan man føle sig usikker. Dét, der ligger lige uden for ens kontrol, kan fylde mest i hovedet, når man går i seng om aftenen. Og hvis den HSEQ-ansvarlige føler sig usikker, kan dennes chef også føle sig usikker. Den slags forplanter sig ofte i en virksomhed, hvis ikke man håndterer det og skaber den rette struktur og praksis.

  3. Man bruger for meget tid. På grund af manglende overblik og struktur bruger medarbejderne for ­meget tid på at skabe overblik og forsøge at leve op til gældende lovgivning. De føler sig usikre og ­bruger uforholdsmæssigt meget tid på at tjekke og dobbelttjekke, at alle praksisser er i orden. Det er unødig tid, der går fra andre opgaver, der kunne skabe værdi for virksomheden.

  4. Man mister certificeringer. Konsekvenserne kan være store. Certificeringer som ISO45001 og ISO14001 kræver, at virksomheder til enhver tid kan fremvise en komplet lovliste over gældende lovgivning. Hvis man som virksomhed skal bevare sine certificeringer, som udgør fundamentet for meget af virksomhedens arbejde, skal der være styr på lovlisten. Det er ikke kun ”rart at have” – det er ”skal have”. 


Få ét samlet digitalt overblik og om­kostningseffektivt HSEQ system.

Quentic og ARBEJDSMILJØEksperten kan tilbyde jeres virksomhed en fyldestgørende løsning til håndtering af jeres arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed. Løsningen består af brugervenlig software samt personlig rådgivning, der kan hjælpe jeres virksomhed med at opnå resultater, der kan ses på bundlinjen. Med Quentics software løsning og ARBEJDSMILJØEkspertens rådgivning er I godt fremtidssikret. Lad os gør dét, vi er gode til – så I kan gøre dét, I er gode til.

Quentic – Overblik. Effektivitet. Bundlinje.
Med Quentics software løsning kan vi sikre jer et godt overblik over data, arbejdsopgaver og processer på tværs af virksomheden. Ét samlet system, der kan skræddersyes til jeres behov. Systemet gør det muligt at håndtere, evaluere og optimere virksomhedens miljø, sundhed og sikkerhed (HSEQ).

ARBEJDSMILJØEksperten – Rådgivning. Dialog. Sparring.
Sammen med softwareløsningen følger indsigt og rådgivning fra os, som hjælper med at nedbryde kompleksitet og opnå resultater – både på kort og lang sigt. Hvad end I har brug for hjælp til APV, sikkerhedsrundering, ulykkesrapportering, risikovurdering, lovlister eller en fuld 360° HSEQ-løsning, der kommer hele vejen rundt, så har vi løsningen.

Lovpraksis – Sådan løser vi jeres udfordringer i fællesskab!

  1. Genvind overblikket. Med Quentic og ARBEJDSMILJØEkspertens løsning kan I bevare overblikket over gældende love, bekendtgørelser, standarder og vejledninger inden for alle centrale områder med relation til virksomhedens drift. Vi hjælper jer med at genvinde overblikket.

  2. Føl jer sikre. Når I som virksomhed har genvundet overblikket og har fået styr på lovlisten, vil I føle jer sikre. Alt opdateres i tide, så både medarbejdere og ledelse ved, at alt er i orden. Sådan sover I alle trygt, velvidende at virksomheden lever op til gældende lovgivning. Vi hjælper jer med at føle jer sikre.

  3. Undgå spildtid. Overblik og sikkerhed leder til effektivitet. Vores løsning gør jer i stand til at bruge jeres tid effektivt. Samtidig kan I gøre det på en måde, så opgaven bliver mindre, ikke større. Vi gør dét, vi er gode til, så I kan gøre dét, I er gode til. Sådan hjælper vi jer med at undgå spildtid.

  4. Bevar certificeringer. Når I har styr på struktur og praksis, bliver det også nemmere at bevare sine certificeringer. Vores løsning sørger for, at I altid har en komplet opdateret lovliste at fremvise. Sådan hjælper vi jer med at bevare jeres eksisterende certificeringer og håndtere udfordringer i fremtiden.

Vi hjælper jer i gang med disse fire trin:
1. Identifikation af relevante lovområder.
2. Opsætning af program og introduktion af brugere.
3. Generering af fuldt opdateret lovliste.
4. Løbende rådgivning, sparring og vedligeholdelse.

Download databladet LOVPRAKSIS her.

Se mere om Quentic på 2 minutter

 

Læs mere omkring: