APV – benyt vores erfaring og ekspertise
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

APV - benyt vores erfaring og ekspertise

For alle virksomheder og organisationer med ansatte er det lovpligtigt at udarbejde en skriftlig APV (arbejdspladsvurdering). Vores APV system – digital APV – er nemt og enkelt at bruge for både medarbejdere og chefer. APV systemet bruges allerede af en lang række store kunder.

Hvad er APV?

APV er en forkortelse for arbejdspladsvurdering, der er lovpligtig for alle virksomheder og organisationer med ansatte. Formålet med APV'en er at kortlægge og dokumentere arbejdsmiljøforholdene - både de fysiske og de psykiske - samt at lave en systematisk plan for at løse de problemer, som APV'en måtte afdække.

Hvad består en APV af ?

En APV er som nævnt et lovkrav, og derfor er der også meget klare regler i forhold til, hvad en APV skal indeholde, for at være gyldig.

En APV består overordnet af 5 dele:

  1. Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljø
  2. Beskrivelse og vurdering af problemerne
  3. Inddragelse af sygefravær
  4. Prioritering og handlingsplan
  5. Plan for opfølgning på problemerne

Krav til en APV
Selvom ovenstående 5 punkter i bund og grund er essensen af en korrekt APV, er der stadig en række regler, krav og love der skal overholdes for at man har en korrekt APV. For eksempel:

  • En APV skal være skriftlig.
  • APV’en skal være tilgængelig, så både ledelsen, de ansatte og Arbejdstilsynet kan læse den.
  • Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde om hele APV-processen.