Personforflytning
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Personforflytning

Når man i sit daglige arbejde skal hjælpe andre mennesker med at leve livet på bedst mulig måde, indebærer det ofte, at man også skal hjælpe dem med at flytte sig. At vende sig i sengen eller sætte sig i sin stol kan synes at være en let og dagligdags ting, men for mange plejekrævende er det utænkeligt uden hjælp fra plejepersonalet. Og dem, der hjælper, er i stor risiko for at komme alvorligt til skade, hvis ikke disse opgaver tilrettelægges nøje, og de rette hjælpemidler og forflytningsteknikker bruges.

 

På mange bo- og behandlingssteder er det en daglig udfordring at sørge for at alle, der udfører plejearbejde, er instrueret i, hvordan arbejdet udføres med mindst mulig risiko, samt at føre tilsyn med at forflytningsprincipperne overholdes. Også skoler og andre pædagogiske tilbud kan have denne udfordring.

Det har store omkostnings- og kvalitetsmæssige konsekvenser, hvis de ansatte får skader af arbejdet og derudover har det store menneskelige konsekvenser for den enkelte ansatte, det går ud over, idet vedkommende i mange tilfælde ikke kan vende tilbage til arbejdet.

 

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med?

  • Uddannelse af forflytningsvejledere – nøglepersoner med særlig viden om forflytninger
  • Forflytnings-grundkurser for ansatte
  • Vurdering af konkrete situationer, hjælpemidler, indretning osv. i relation til forflytning mhp. at kunne rådgive om hensigtsmæssige valg
  • Udarbejdelse af eller støtte ved udarbejdelse af forflytningsbeskrivelser.

Se vores kursusliste om Forflytning

Se vores kursusliste til efteruddannelse inden for Forflytning