Har I styr på stofferne i din virksomhed? » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Har I styr på stofferne i din virksomhed?

I vil sikkert gerne beskytte jeres medarbejdere mod hudeksem- og allergi og andre helbredsmæssige påvirkninger, som skyldes kemikalier. Og der kan være meget at holde styr på, når det gælder kemikalier og arbejdspladsbrugsanvisninger (APB’ere).

 

Siden 2015 har EU’s nye mærkningsregler for kemiske stoffer betydet, at indholdsstoffer i sikkerhedsdatabladene skal angives i lavere koncentrationer end tidligere. Fra juni 2017 er det helt slut med gamle mærkninger. Det positive er, at det bliver nemmere at identificere, om de produkter/den kemi, I anvender, indeholder allergifremkaldende stoffer, som I skal være opmærksomme på. Tidligere har fx små mængder konserveringsmiddel ikke altid været angivet i sikkerhedsdatabladene.

Men det kræver selvfølgelig også, at I selv følger de nye regler og får ryddet op:

  • Får du og dine kolleger beskyttet jer nok mod allergener på jobbet?
  • Har I udarbejdet lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger på alle anvendte produkter?
  • Har I vurderet, hvilke værnemidler I har brug for?

 

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med? 

  • gennemgå de produkter, I anvender 
  • skabe et overblik over, om I har produkter, som I skal være særlig opmærksomme på, fx i forhold til indhold af allergener.

I kan også bruge ARBEJDSMILJØEkspertens system, til at få overblik over kemikalier og udarbejde arbejdspladsbrugs-anvisninger (APB’er). Den kan tilgås både via smartphone, tablet eller PC.