Forandringsprocesser » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Forandringsprocesser

Omstruktureringer, fusioner og andre typer forandringer er grundvilkår, som virksomheder, ledere og medarbejdere må forholde sig til. Undersøgelser viser, at forandringer har betydning for medarbejdernes trivsel og helbred både før, under og efter forandringen.

Forandringer kan være positive og til gunst for både medarbejdere og ledelse, men forandringer kan også sætte arbejdspladsen og det psykiske arbejdsmiljø under pres. Derfor er det vigtigt, at forandringerne gennemføres og håndteres på en velovervejet og god måde.

ARBEJDSMILJØEkspertens rådgivning hjælper jer til at

  • Forandringsprocessen kan blive en positiv proces med engagement og konstruktivt samarbejde.
  • Have overblik over forandringsprocessens faser med fokus på jeres mål og visioner.
  • Forhindre/nedsætte den negative påvirkning af trivsel under processen.
  • Opbygge og fastholde god kommunikation.
  • Involvere, motivere og være i dialog med medarbejderne

Vores fokus i processen

  • Forankring og løbende evaluering og justering af processen.
  • Introduktion til værktøjer, der kan være en hjælp i netop jeres forandringsproces.
  • Det nødvendige fokus på chef og mellemlederes roller.
  • Et løbende fokus på trivsel og personlig kompetenceudvikling.

Metoder
Vores arbejdsmetode er ressourceorienteret og søger at styrke og udnytte de positive erfaringer og kompetencer, der er i virksomheden. Vi arbejder med åben og anerkendende dialog, hvilket styrker det psykosociale arbejdsmiljø under forandringsprocessen. De modeller, vi anvender, er gennemprøvede og skaber overblik i hele processen.


Relavante kurser

Kurset: "Når forandringens vinde blæser".
Kurset: "Samarbejde og teamudvikling".
Kurset: "Personaleledelse og udvikling". 
Lederudvikling.