Konflikthåndtering – når samarbejdet kører af sporet » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Konflikthåndtering – når samarbejdet kører af sporet

Hvor mennesker er sammen, vil der være uenigheder og meningsforskelle. Hvorvidt uenigheder og meningsforskelle anses som værende grobund for udvikling og vækst, eller som grobund for konflikter, afhænger af kulturen på arbejdspladsen.

Håndterede uoverensstemmelser er energigivende for både dig og dine kollegaer. Ikke-håndterede uoverensstemmelser kan udvikle sig til konflikter og måske vold eller trusler om vold.

Vold kan både være fysisk og psykisk.

Konfliktudløsende faktorer

 • Forandringer i organisationen (f.eks. omorganisering og trusler om fyringer).
 • Uenighed om arbejdsmetoder og arbejdsmoral.
 • For mange og / eller uoverskuelige opgaver.
 • Uklarhed om roller og funktioner.
 • Lav tolerancetærskel eller frustration over andres adfærd.
 • Højt følelsesmæssigt pres.
 • Vanskelig kundekontakt.
 • Utydelig ledelse.

Ved at arbejde med konflikter vil man få

 • Grundlæggende forståelse af konflikters kompleksitet og dynamik.
 • Grundlæggende forståelse af kommunikationens betydning i op- og nedtrapning af konflikter.
 • Øget selvindsigt i forhold til egne reaktionsmønstre og roller i konfliktsituationer.
 • Konstruktiv tilgang til konflikter på arbejdspladsen.
 • Flere konkrete handlemuligheder i relation til forebyggelse og håndtering af konflikter personligt og organisatorisk.

 

Hvad kan ARBEJDSMILJØEksperten hjælpe med?

ARBEJDSMILJØEksperten tilbyder oplæg, temadage, kurser eller supervision, der kan sætte fokus på forskellige perspektiver omkring identificering, forebyggelse og håndtering af konflikter, vold og trusler om vold.

Kontakt os for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation.