Supervision » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Supervision

Supervision handler først og fremmest om at blive mere bevidst om måden, I arbejder på. Formålet er, at der sker en bearbejdning af en faglig problemstilling. 

Der kan være mange grunde til, at der er behov for supervision. Måske er der samarbejdsproblemer i en personalegruppe, måske frustrationer over vanskelige arbejdsvilkår, eller det kan være problemer med vrede borgere, klienter eller kunder. Uanset årsag kan vi som erfarende konsulenter hjælpe jer med at få øje på nye handlemuligheder. Vi har habil erfaring med den slags processer. Vi lytter til den enkeltes udlægning af det, der skaber problemer, stiller undersøgende spørgsmål og skaber mulighed for en styret dialog om det, der er vanskeligt.

Med hjælp fra en ekstern supervisor får I mulighed for at reflektere over jeres egen rolle og måde at gribe tingene an på – med henblik på at ændre det, der ikke fungerer og i stedet finde nye og bedre veje at gå. Mange gange handler det i høj grad også om at ”gøre sig fri” af de følelsesmæssige belastninger, der følger med jobbet – især hvis I arbejder med mennesker.

Medarbejdersupervison

Medarbejdersupervision i forandrings- og udviklingsprocesser kan man med fordel vælge at arbejde med supervision. Her arbejdes konstruktivt med samarbejde, gruppedynamikker og/eller arbejdsmetoder. Udgangspunktet behøver altså ikke være en problemstilling.

I gruppesupervision igangsættes en proces, hvor der er god basis for: 

  • Følelsesmæssig aflastning. 
  • At skærpe fokus på faglighed og mål.
  • At øge samhørighedsfornemmelsen i personalegruppen.
  • At skabe et godt samarbejdsklima.

Det er deltagerne, der er i fokus med deres forskellige arbejdsmæssige udfordringer. Supervision kan udføres individuelt eller i gruppe. I den individuelle supervision er der særlig lejlighed til at fordybe sig i egne udfordringer og udviklingsmuligheder.

 

Supervisionsforløb

Det er individuelt, hvor langt et supervisionsforløb er. Nogle gange er det nok med et enkelt møde, men som oftest er der behov for flere møder, før den nye tilgang til tingene forankrer sig. 

Metoder i supervisionsforløb
Supervision kan praktiseres på forskellige måder med hensyn til form og indhold. Vi anvender strukturerede og gennemprøvede metoder. Fra starten defineres en klar ramme, som sikrer anerkendende kommunikation, samt at alle kan komme til orde. Selve supervisions fokus og mål for supervisionen aftales i fællesskab.

 

Hvad kan ARBEJSDSMILJØEksperten hjælpe med?

  • Supervision i teams
  • Individuel supervision
  • Oplæring i kollegial supervision
  • Uddannelse, træning og supervision af stress-coaches og trivselsmedarbejdere

Som supervisor sætter vi en proces i gang, der hjælper deltagerne til at reflektere og udvikle egen praksis. Vi er specialister i processen, men ikke i jeres arbejdsforhold. Derfor lægges der vægt på videreudvikling af jeres ressourcer og personlige udvikling, i forhold til jeres arbejdssituation.