Kemisk rådgivning » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Kemisk rådgivning

Når en virksomhed anvender farlige stoffer eller materialer, er der en række lovmæssige krav der skal overholdes og dokumentation der skal være på plads.

 

EU’s generelle forebyggelsesprincipper kræver at virksomheden iværksætter foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet ud fra mængden og hyppigheden af kontakten med kemikalier.

Effektiv forebyggelse starter allerede i planlægningsfasen.

Kemisk radgivning Fig 1

Hvad skal virksomheden sørge for i forbindelse med kemi? 

 1. Fjerne eller begrænse brugen af kemikalier til det minimum der er nødvendigt for arbejdet
 2. Udarbejde risikovurdering for de kemikalier der ikke kan fjernes
 3. Erstatte kemikaliet med et andet der er mindre sundhedsfarlig
 4. Indrette arbejdsstedet så kontakten til kemikalier fjernes (lukket system)
 5. Anvende de nødvendige tekniske hjælpemidler såsom udsugning, ventilation, stinkskabe o.l
 6. Anvende administrative systemer såsom procedure, instruktioner, APB’er, uddannelse og træning.
 7. Som sidste løsning, stille de nødvendige personlige værnemidler (PV) til rådighed, instruere i brug og opbevaring og stille krav til anvendelse af disse. 

Vores konsulenter rådgiver om kemi, så det sikres, at virksomhederne overholder gældende lovgivning og arbejdet udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

 

Rådgivningen om kemi kan indeholde:

 • Rådgivning om indkøbspolitikker for kemikalier og krav i forbindelse med indkøb
 • Kortlægning af virksomhedens kemikalier
 • Risikovurdering for de anvendte kemikalier
 • Substitutionsevaluering - erstatte farlige kemikalier med mindre farlige
 • Sikring af at sikkerhedsdatablade (SDS) er tilgængelige og opdaterede
 • Udarbejdelse arbejdspladsbrugsanvisninger – tillægs APB, Gruppe APB, Proces APB
 • Udarbejdelse kemisk APV, hvor det er påkrævet
 • Rådgivning om valg og brug af personlige værnemidler - fx handsker, sikkerhedsbriller, åndedrætsværn og hvordan man får medarbejderne motiveret til at bruge dem
 • Rådgivning om korrekt indretning af arbejdspladser fx ventilation og indkapsling
 • Rådgivning om korrekt opbevaring af kemikalier fx oplag af brandfarlige væsker og gas
 • Rådgivning om korrekt håndtering af bortskaffelse af affald
 • Instruktion af medarbejderne i brugen af stoffer og materialer
 • Gennemførelse af sikkerhedsrunderinger ift. kemikalier
 • Rådgivning om REACH/CLP – herunder klassificering og mærkning af kemikalier

Ved oplag af brandbare og brandfarlige væsker med et flammepunkt under 93°C, stiller det lokale eller nationale beredskab krav til bl.a. indretning på virksomheden.

Vi kan rådgive om oplag af brandfarlige væsker og gasser. Fx beregning af oplagsenheder, rådgivning om indretning etc.