Kemisk rådgivning
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål? Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Kemisk rådgivning

Når en virksomhed anvender farlige stoffer eller materialer, er der en række lovmæssige krav der skal overholdes og dokumentation der skal være på plads.

EU’s generelle forebyggelsesprincipper kræver at virksomheden iværksætter foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet ud fra mængden og hyppigheden af kontakten med kemikalier.

Effektiv forebyggelse starter allerede i planlægningsfasen.

Kemisk radgivning Fig 1

Det betyder at virksomheden skal: 

 1. Fjerne eller begrænse brugen af kemikalier til det minimum der er nødvendigt for arbejdet
 2. Udarbejde risikovurdering for de kemikalier der ikke kan fjernes
 3. Erstatte kemikaliet med et andet der er mindre sundhedsfarlig
 4. Indrette arbejdsstedet så kontakten til kemikalier fjernes (lukket system)
 5. Anvende de nødvendige tekniske hjælpemidler såsom udsugning, ventilation, stinkskabe o.l
 6. Anvende administrative systemer såsom procedure, instruktioner, APB’er, uddannelse og træning.
 7. Som sidste løsning, stille de nødvendige personlige værnemidler (PV) til rådighed, instruere i brug og opbevaring og stille krav til anvendelse af disse. 

Vores konsulenter rådgiver om kemi, så det sikres, at virksomhederne overholder gældende lovgivning og arbejdet udføres sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Rådgivningen kan bl.a. være at:

 • Rådgive om indkøbspolitikker for kemikalier og krav i forbindelse med indkøb
 • Kortlægning af virksomhedens kemikalier
 • Risikovurdering for de anvendte kemikalier
 • Substitutionsevaluering - erstatte farlige kemikalier med mindre farlige
 • Sikre at sikkerhedsdatablade (SDS) er tilgængelige og opdaterede
 • Udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger – tillægs APB, Gruppe APB, Proces APB
 • Udarbejde kemisk APV, hvor det er påkrævet
 • Rådgive om valg og brug af personlige værnemidler - fx handsker, sikkerhedsbriller, åndedrætsværn og hvordan man får medarbejderne motiveret til at bruge dem
 • Rådgive om korrekt indretning af arbejdspladser fx ventilation og indkapsling
 • Rådgive om korrekt opbevaring af kemikalier fx oplag af brandfarlige væsker og gas
 • Rådgive om korrekt håndtering af bortskaffelse af affald
 • Instruere medarbejderne i brugen af stoffer og materialer
 • Gennemføre sikkerhedsrunderinger ift. kemikalier
 • Rådgive om REACH/CLP – herunder klassificering og mærkning af kemikalier

Ved oplag af brandbare og brandfarlige væsker med et flammepunkt under 93°C, stiller det lokale eller nationale beredskab krav til bl.a. indretning på virksomheden.

Vi kan rådgive om oplag af brandfarlige væsker og gasser. Fx beregning af oplagsenheder, rådgivning om indretning etc.

Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål? Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Har du brug for hjælp og vejledning?

Vi er kun et telefonopkald væk! Tøv ikke med at kontakte os på telefon 82 36 36 70 - eller søg efter det du leder efter i søgefeltet herunder.

ARBEJDSMILJØEksperten
Frederikshavn
Aalborg
Aarhus
Næstved
Sønderborg
View in english
ame-spinner