Sikkerhedsdatablade » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Sikkerhedsdatablade

Rådgivning og udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Er et kemisk stof eller produktet farligt (efter det fælles europæiske farlighedsbegreb, samt efter de lokalt gældende regler), skal der udarbejdes et sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning).

På alle farlige kemikalier skal leverandøren kunne levere et sikkerhedsdatablad. Farlige kemikalier er - udover dem med faresymboler - de kemikalier, der indeholder mere end 1% af et stof, som kan skade brugerens sundhed eller miljøet.

I henhold til REACH-forordningen skal et sikkerhedsdatablad oplyse om det kemiske stofs eller blandings egenskaber og farer. Et sikkerhedsdatablad skal derudover oplyse omkring de forholdsregler, man som person skal træffe, når man benytter stoffet eller blandingen.

 

Hos ARBEJDSMILJØEksperten hjælper vi virksomheder med at udarbejde samt at kvalitetssikre deres sikkerhedsdatablade (SDS). Vores rådgivere har adskillige års erfaring, der sikrer dig den bedste rådgivning samt højeste kvalitet inden for sikkerhedsdatablade.

Vi kan være behjælpelige med både opdatering af eksisterende sikkerhedsdatablade og/eller udarbejdelse af nye.

En leverandør skal ved salg af et stof eller blanding til et andet EU-land sikre, at sikkerhedsdatabladet er på det pågældende lands sprog. Endvidere skal et sikkerhedsdatablad indeholde de nationale regler, der gælder i netop det pågældende EU-land. Man kan med andre ord ikke blot lave en direkte oversættelse af et udenlandsk sikkerhedsdatablad. Vi udarbejder derfor sikkerhedsdatablade fra bunden og i henhold til national lovgivning. Vi kan levere sikkerhedsdatablade på flere sprog, og der kommer hele tiden nye til.

 

Vi tilbyder en attraktiv vedligeholdelsesaftale, som er din forsikring mod kommende lovændringer samt din sikkerhed for altid at have opdaterede sikkerhedsdatablade til dine kunder og samarbejdspartnere.