Åndemiddelluft » ARBEJDSMILJØEksperten A/S
Pia Hynding Jacobsen
Har du spørgsmål?
Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Åndemiddelluft

Trykluftforsynet åndedrætsværn anvendes for at beskytte medarbejderen mod indånding af sundhedsskadelige stoffer og/eller iltmangel. Indånding af forurenet luft kan give alvorlige gener som fx hoste, hovedpine, eksem, allergi, infektioner, luftvejsproblemer og forgiftninger.

 

Derfor er det vigtigt at sikre, at luften er af en god kvalitet. Ved kontrolmåling af trykluften undersøges der for forskellige stoffer, som kan komme fra kompressoren (smøremidler), fra indsugningsluften (udendørsluften), eller som kan dannes i trykluftanlægget.

 

Hvordan foregår kontrolmåling af åndemiddelluft?

Målinger af gasser og partikler i trykluft. Der måles for alle stoffer i henhold til lovgivningen. Det er

  • Kulilte (CO)
  • Kuldioxid (CO2)
  • Nitrøse gasser (NO+NO2)
  • Smøremidler (oliedampe/-partikler)
  • Støv og partikler
  • Mikroorganismer samt nedbrydnings- og affaldsprodukter herfra
  • Vand
  • Svovlforbindelser (S02 + H2S)
  • Organiske opløsningsmidler

Prøverne analyseres på akkrediteret laboratorium. Udarbejdelse af rapport med resultater sammenholdt med Arbejdstilsynets acceptværdier. Rapporten indeholder desuden en samlet vurdering af trykluftens kvalitet samt forslag til ændringer på trykluftanlægget, hvis det viser sig, at trykluftens kvalitet ikke er tilfredsstillende

Arbejdstilsynet kræver, at der foretages kontrolmåling af åndemiddelluft 1 gang årligt (Arbejdstilsynets vejledning D.5.1. og DS 8573).